Info om köp 2016

TALAT KŰRŞAT & CO - Advokater och juridiska ombud

Vi är en ledande advokatbyrå på norra Cypern med över 30 års yrkeserfarenhet. Vi är stolta över vår kompetens och den höga kvaliteten på tjänsterna vi erbjuder nya och befintliga kunder.

Vi är den enda juristbyrån på norra Cypern som är certifierad enligt ISO 9001, en certifiering vi har innehaft sedan 2006.

Vi har specialistkompetens för alla slags fastighetsfrågor, överlåtelser, fastighetsrätt, familjerätt, handelsrätt, banklagstiftning, rättstvister, försäkringsrätt och alla slags försäkringsfrågor. Dessutom är vi juridiska rådgivare åt ett antal företag, bland andra mobiltelefonföretaget Turkcell, North Cyprus Electricity Authority (Kib-Tek), olika banker och försäkringsbolag, turkiska försäkringskassan, samt många utländska investerare och fastighetsägare.

De erfarna advokater som arbetar på vårt kontor kan anlitas individuellt eller som ett team för ett brett spektrum av tjänster. Vi erbjuder ett stort kunnande både när det gäller tvister som går till domstol och andra juridiska spörsmål.

Alla våra advokater har ett gemensamt kontor och gemensam administration. Kontoret leds av grundaren Talat Kursat (Barrister at Law).

 

Handledning vid köp av fastighet på CYPERN

För köparen:

Steg 1. Hitta fastigheten och kom överens om pris och betalningsplan. (Vi råder dig att kontakta en fastighetsmäklare som känner marknaden väl och som kan hjälpa till att hitta lämplig fastighet och förhandla om priset.)

Steg 2. Kontakta en advokat som ansvarar för köpeprocessen.

Steg 3. Kontakta polisen i ditt hemland och be om ett utdrag ur belastningsregistret.

Steg 4. Vänta tills advokaten har förberett ett kontraktsutkast och skickar det till dig för godkännande. 

För advokaten:

Steg 1. Advokaten kontaktar fastighetsmäklaren eller fastighetsägaren för att erhålla alla erforderliga dokument.  

Steg 2. Advokaten kontrollerar alla relevanta dokument och försäkrar sig om att säljaren har full besittningsrätt och att det inte föreligger några problem med fastigheten.

Steg 3. Advokaten gör ett kontraktsutkast och skickar det till dig för godkännande.

Steg 4. Advokaten undertecknar kontraktet för din räkning, efter det att du gett ditt godkännande.

Steg 5. Advokaten skickar dig en specificerad faktura över skatter och avgifter som ska betalas i detta skede. Skatter och avgifter som ska betalas:

a. Avgifter för juridisk hjälp, ca …….. £ 1,350

b. Stämpelskatt: 0,5 % av kontraktsvärdet

c. Avgift för registrering av kontrakt, ca …..£ 300

Steg 6. När advokaten har mottagit ovanstående skatter och avgifter uppvaktar denne skattemyndigheten för att få kontraktet stämplat och registrerat i tillämpligt fastighetsregister (i detta skede gör advokaten en sista kontroll av fastigheten för att försäkra sig om att det inte föreligger några problem med egendomen).

Steg 7. Advokaten begär att få ditt utdrag ur belastningsregistret och ansöker sedan hos Ministerrådet om tillstånd för dig att bli registrerad ägare av fastigheten. Det kan ta mellan 12 och 18 månader innan tillståndet ges.

 

Registrering av egendomen i kundens namn

När tillstånd har getts av ministerrådet bekräftar advokaten detta till säljaren, och inleder proceduren att överföra lagfarten till dig.

De skatter som ska betalas i detta skede är:

a. Överlåtelseskatt - 3.5 % av köpeskillingen

b. Moms (om tillämpligt) - 5 % av köpeskillingen

c. Advokatens avgifter för överlåtelsen, ca £ 400

d. Ett litet belopp i kommunalskatt

PS. Moms (VAT) ska inte betalas om egendomen säljs på nytt och moms redan betalats.

Du kan få mer information genom vårt kontor.

OBS! Vi råder alla fastighetsköpare att låta upprätta ett testamente. För en person kostar detta £ 200, och för ett par som köper egendom tillsammans kostar det totalt £ 300.

Alla lagfarter i Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) ger full besittningsrätt. Alla lagfarter garanteras av TRNC och Republiken Turkiet.

 

Bra att veta om TRNC

 Språk  : Turkiska, engelska
 Tillämplig lag  : Brittisk lag
 Kontraktsspråk  : Engelska
 Tillämplig valuta  : GBP, USD, EUR, Turkiska lira
 Tillämpliga skatter  :

 

a. På uthyrning:  10 % på den månatliga hyresinkomsten

b. På inkomst: Om pengarna intjänas och skatt betalas i annat land ska ingen skatt betalas. Om ingen skatt betalas i utlandet ska 5 % skatt betalas.

c. Vid bortgång: arvsskatt på tillgångar i TRNC - 1 % på tillgångar över GBP 100 000.

 

Vårt kontor i Lefkoşa, Cypern

Adress:              36, Muftu Raci Street, Lefkosa / Mersin 10, Turkiet

Tel:                     +90 392 227 2040

Fax:                    +90 392 227 5020

E-post:               akan@talatkursat.com                                        

                           talat@talatkursat.com           

Internet:           www.talatkursat.com

 

Vårt kontor i Kyrenia, Cypern

Adress:              Kurtulus Cad., Dilek 1 Apt., Kat. ½ - Girne/Mersin 10, Turkiet

Tel:                     +90 392 815 8197

Fax:                     +90 392 815 0489

E-post:                talat@talatkursat.com           

Internet:            www.talatkursat.com

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.