Fastighetsfrågor - Norra Cypern

Överlåtelse Formaliteter

Överlåtelseprocessen i norra Cypern kan vara annorlunda jämfört med de formaliteter som finns i andra länder. 

Nedan följer hur det fungerar i norra Cypern:

a) Fastigheter på Norra Cypern köpt från en utvecklare Fastigheten som köps kan vara en lägenhet eller en villa. I båda fallen måste du ha ditt "köpetillstånd" utfärdat av ministerrådet innan du har rätt att begära att den köpta egendomen skall överföras till ditt namn. Din advokat bör fortlöpande informera dig om i vilket skede din ansökan med ministerrådet för närvarande befinner sig i. När din ansökan om tillstånd att köpa har beviljats kontaktar du och din advokat utvecklaren och frågar om den köpta egendomen har utfärdats av Fastighetsregistret. Om handlingarna är utfärdade behöver advokaten sedan följande i sin hand:

i) Din fullmakt ger honom möjlighet att göra en överföring
ii) Kopia av ditt giltiga pass
iii) Kopia av enskilda handlingar för fastigheten
iv) Information/intyg av fastighetsskatten (satser) för året som överlåtelsen ska ske, utfärdat av
kommunkontoret
v) momsfaktura

Skatter betalas:

Av utvecklaren:
- 6,25% av kontraktssumman

Genom köparen:
i) Moms - 5%
ii) Överföringsskatt - 3%
iii) Kommunal skatt
iv) Valutakursförändring

v) Administrativa- samt överlåtelseavgifter
(Punkterna III, IV, V ovan bör inte överstiga ett par hundra pounds beroende på vilket datum
kontraktet tecknades)

b) Norra Cypern Fastigheter köps in från privata Person
Allt ovanstående skall gälla med enda undantaget att köparen inte skall åläggas att betala momsen till säljaren och därför krävs inget intyg på detta.

 

Vägledning till första gångs köpare på Norra Cypern

Så fort du uttryckt din önskan att köpa en fastighet med hjälp av vår advokatbyrå, kommer vi att skicka dig en "ansökningsblankett" där du och eventuell medköpare fyller i olika uppgifter. Denna blankett har två syften; Det ena är att förbereda köpeavtalet samt att så fort kontraktet är skrivet med hjälp av dessa uppgifter ansöka om köpetillstånd hos ministerrådet. Den ifyllda blanketten bör returneras till oss så snabbt som möjligt tillsammans med kopia av varje köpares pass (enbart sidan med bild ). 

Detta kan göras antingen med vändande e-post eller
per fax till 0090 392 227 50 20 eller 0090 392 815 04 89.

Efter mottagandet av ovanstående och efter våra kontroller av egendomen, kommer kontrakten att förberedas av oss skickas per e-post till dig för ditt godkännande.

När avtalen är godkända av dig och ditt godkännande förmedlats till oss, kommer de att undertecknas och växlas av oss (du behöver inte underteckna kontraktet eller returnera det). En fullständig uppsättning av kontrakt kommer att skickas till dig. Den första delbetalningen på inköpspriset samt våra avgifter betalas sedan.

Strax efter betalning kommer vårat kontor att ansökan till rådet för beviljande av nödvändiga tillstånd från lokala myndigheter vilka tillåter dig att juridiskt äga fastigheten. Du kommer dock från och med undertecknande av kontraktet att betraktas som ägare av fastigheten. Tillståndet (som normalt beviljas inom 12 månader från dagen för ansökan) kommer att möjliggöra att du registrera fastigheten i ditt namn.

Under tiden (efter att du har din kopia av kontraktet i hand), är du även skyldig att söka ett intyg från polismyndigheten som visar att du inte har något kriminellt förflutet. Intyget tar cirka 40 dagar att erhålla och postas i originalutförande så snart som möjligt till oss

 

Betalningar:

Vi informerar dig om den exakta summan som betalas strax efter att kontraktet utfärdats:

a) första delbetalningen till säljaren

b) rättslig avgifter (enligt ovan)

c) stämpelskatt (detta är för att betala för legalisering av kontrakt vilket är 0,5% av kontraktsvärdet + £ 25 administration avgifter)

d) avgifter som krävs för registrering av avtalet med fastighetsregistret

e) lokala bankavgifter (0,12% av det överförda beloppet eller minst 21 £)
Även om allt ovanstående kan komma att betalas direkt till leverantören hjälper vi gärna till att förmdedla betalningen (och även resterande avbetalningar) till vår kunds konto enligt nedan utan extra avgifter för dig.

 

Finns det några risker mellan kontraktsskrivning och registrering?

Genom en lag som antogs år 2008 är det obligatoriskt att registrera köpeavtalet hos fastighetsregistret i det distrikt där den köpta egendomen är belägen. Fastighetsregistret kommer dock inte att registrera ett kontraktet om det inte först är stämplat av skattemyndigheten.
Stämplingskostnaden är för närvarande 0,5% av försäljningsvärdet enligt köpeavtalet. Stämpling
av kontraktet måste ske inom 21 dagar från det att kontraktet undertecknades.

Det rekommenderas därför att så snart kontrakten är undertecknade (och du informerats av din advokat om detta) att advokaten erhåller tillräckliga medel för stämpling och registrering av ditt avtal.

 

Registrering av köpeavtalet med relevanta fastighetsregistret fungerar som en viktig säkerhet för ditt köp så att säljaren inte kan sälja samma fastighet till någon annan person. Om fastigheten redan är intecknad eller har någon form av hinder för det kommer fastighetsregistret omedelbart informera din advokat om dettsa och fråga om han fortfarande vill fortsätta med registreringen. Advokaten kommer i så fall att råda dig att omedelbart stoppa alla utbetalningar till säljaren.

 

 

OBS: Det är nu nödvändigt för alla utländska medborgare att ansöka om polisens godkännanderapport innan tillstånd om köp kan sökas. Detta kan ta några veckor, men det är bäst att vara förberedd innan du anländer till norra Cypern. Följande länk ger dig instruktioner och hämtning av formulär: http://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.